Winkel met 6 appartementen Haarlem

Start bouw november 2018 - oplevering omstreeks augustus 2019

Marchitectuur heeft een ontwerp gemaakt van een winkel met 6 appartementen op de hoek van de Schoterweg 26 en de Joh. de Breukstraat 1 in Haarlem. Met medewerking van buurtgenoten constructeur Quinten Wildeboer en makelaar Robbert Dansen van Galman & Versteeg makelaars zal de nieuwbouw met een torentje op de hoek zeker een positieve impuls geven aan de buurt.